Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2011 ( 2011. gada 25. jūlijs ), ar ko izveido procedūru inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai un sertificēšanai, lai samazinātu CO 2 emisijas no vieglajiem automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 Dokuments attiecas uz EEZ