predmet C-677/18: Presuda Suda (deseto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Amoena Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička carinska tarifa – Tarifno razvrstavanje – Kombinirana nomenklatura – Tarifni brojevi 6212 i 9021 – Grudnjak namijenjen nošenju nakon mastektomije – Provedbena uredba (EU) 2017/1167 – Valjanost – Pojam „pribor” – Lojalna suradnja)