Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. dubna 1982. # Firma Anton Dürbeck proti Komisi Evropských společenství. # Věc 11/81. Dürbeck v. Komise TITJUR