Verordening (EU) nr. 370/2010 van de Commissie van 29 april 2010 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen om certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingent