Písemný dotaz E-009883/11 Barry Madlener (NI) Komisi. Možný vstup Turecka do EU v roce 2015