Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (Konsolideret udgave)#Sjette del - Almindelige og afsluttende bestemmelser#Artikel 298