Společný informační systém pro oblast vnějších vztahů (CRIS). Zvláštní zpráva č. 5, 2012