Písemný dotaz E-004613/11 Elisabeth Köstinger (PPE) Komisi. Využívání zvířecího odpadu jako zdroje energie