Závěrečná zpráva úředníka pro slyšeníve věci COMP/C-3/37.792 — Microsoft (podle článku 15 rozhodnutí Komise (2001/462 ES, ESUO)ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21 )