Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. listopadu 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS proti Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d’État - Francie. # Znečišťování vodního prostředí - Směrnice 2006/11/ES - Článek 6 - Nebezpečné látky - Vypouštění - Předem udělené povolení - Stanovení emisních norem - Režim ohlášení - Zařízení pro chov ryb. # Věc C-381/07. TITJUR Association nationale pour la protection des eaux a rivières