Sag T-111/19: Rettens dom af 3. februar 2021 — Boshab mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo – indefrysning af midler – opretholdelse af sagsøgerens navn på listen over omfattede personer – begrundelsespligt – ret til at blive hørt – bevis for, at opførelsen og opretholdelsen på listerne er velbegrundet – åbenbart urigtigt skøn – de faktiske og retlige omstændigheder, der lå til grund for vedtagelsen af de restriktive foranstaltninger, består fortsat – ret til respekt for privat- og familielivet – ejendomsret – uskyldsformodning – proportionalitet – ulovlighedsindsigelse)