Věc T-111/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. února 2021 – Boshab v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo – Zmrazení finančních prostředků – Ponechání jména žalobce na seznamech osob, na něž se vztahují omezující opatření – Povinnost uvést odůvodnění – Právo být vyslechnut – Důkaz o opodstatněnosti zápisu a ponechání na seznamech – Zjevně nesprávné posouzení – Přetrvávání skutkových a právních okolností, které vedly k přijetí omezujících opatření – Právo na respektování soukromého a rodinného života – Právo na vlastnictví – Presumpce neviny – Přiměřenost – Námitka protiprávnosti“)