2009/478/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty#Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty