Věc T-105/08 P: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 24. září 2008 – Van Neyghem v. Komise (Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Zamítnutí žaloby v prvním stupni — Nábor — Otevřené výběrové řízení — Nepřipuštění k ústní zkoušce — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek)