Nařízení Rady (EHS) č. 2143/87 ze dne 13. července 1987 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Mosambické lidové republiky o vztazích v oblasti rybolovu