Kawża C-91/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof Amsterdam – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – Kawasaki Motors Europe NV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Evalwazzjoni tal-validità — Regolament (KE) Nru 1051/2009 — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestatura 8701 — Trakters — Sotto-intestaturi 8701 90 11 sa 8701 90 39 — Trakters agrikulturali u trakters għax-xogħol fil-foresti, (ħlief trakters ikkontrollati minn xi ħadd bil-mixi), bir-roti, ġodda — Vetturi għal kull art ħafifa, four-wheel drive intiżi biex jintużaw bħala trakters)