Písemný dotaz E-4503/10 Diogo Feio (PPE) Komisi. Směrnice 2001/83/ES: rozlišování mezi informací a reklamou