Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. října 1987.