Písemný dotaz E-001647/11 Oreste Rossi (EFD) Radě. Ohrožení podzemních vod na řece Maya