Sklep št. 2/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 2. decembra 2019 o sprejetju Protokola št. 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2020/195]