TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Capotorti - 26 června 1980. # Komise Evropských společenství proti Belgickému království. # Sociální zabezpečení. # Věc 150/79. Komise v. Belgie