POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) Odbor za promet in turizem Poročevalec: Philippe De Backer