Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/292 z 19. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alheira de Mirandela (CHZO)]$