Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1893/92 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη