Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 1988, kterým se stanoví seznam produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Rady (EHS) č. 1898/87