Písemný dotaz E-3240/09 Jim Higgins (PPE-DE) Komisi. Neutralita sítí