Sag C-516/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 9. juli 2019 — NMI Technologietransfer GmbH mod EuroNorm GmbH