Věc C-516/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 9. července 2019 — NMI Technologietransfer GmbH v. EuroNorm GmbH