Komise v. Itálie Stanovisko generálního advokáta - Gand - 19 října 1965. # Komise Evropského hospodářského společenství proti Italské republice. # Věc 45-64. TITJUR