/* */

Nařízení Komise (ES) č. 2067/96 ze dne 29. října 1996, kterým se mění nařízení (ES) č. 1000/96 ohledně některých obchodních norem pro drůbeží maso