Zadeva T-274/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije MONSTER DIP – Prejšnje besedne in figurativne znamke Evropske unije in neregistrirani znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki vsi vsebujejo besedni element „monster“ – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti zavajajoče povezave – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti oslabitve prejšnje ugledne znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001))