Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1256 tas-7 ta’ Settembru 2020 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/659 dwar il-kundizzjonijiet biex jidħlu fl-Unjoni ekwidi ħajjin u s-semen, l-ova u l-embrijuni tagħhom mill-Malasja (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)