Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/496 rendelete (2019. március 25.) a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból az Egyesült Királyságba kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról