Регламент (ЕС) 2019/496 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство