Písemný dotaz E-5978/09 Bernd Lange (S&D) Komisi. Krize v odvětví výroby automobilů a dodávání součástí