Otevřený a spravedlivý obchod v globálním systému, který má svá pravidla