Mål T-135/19: Tribunalens dom av den 6 februari 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals mot EUIPO – Dalmat (LaTV3D) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket LaTV3D – Det äldre nationella ordmärket TV3 – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Tjänsteslagslikhet – Känneteckenslikhet – Särskiljningsförmåga – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)