Predmet T-135/19: Presuda Općeg suda od 6. veljače 2020. – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals protiv EUIPO-a – Dalmat (LaTV3D) („Žig Europske Unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije LaTV3D – Raniji nacionalni verbalni žig TV3 – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost usluga – Sličnost znakova – Razlikovni karakter – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)