Дело T-135/19: Решение на Общия съд от 6 февруари 2020 г. — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „LaTV3D“ — По-ранна национална словна марка „TV3“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на услугите — Сходство на знаците — Отличителен характер — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)