Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4454 – TPG/Télédiffusion de France) Text s významem pro EHP