Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken v. Vysoký úřad TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Lagrange - 4 června 1962. # Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 14/61.