Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1723 2020 m. lapkričio 16 d. dėl priemonių, skirtų neleisti snukio ir nagų ligos virusui iš Alžyro, Egipto, Izraelio, Libano, Libijos, Maroko, Palestinos, Sirijos, Tuniso ir Turkijos patekti į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7661) (Tekstas svarbus EEE)