Věc T-568/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – Local-e-motion v. EUIPO – Volkswagen (WE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie WE – Starší národní slovní ochranná známka WE – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)