Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 15. května 2012 Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 15. května 2012.#Cimade a Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) v. Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná le Conseil d'État France.#Žádosti o azyl – Směrnice 2003/9/ES – Minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl v členských státech – Nařízení (ES) č. 343/2003 – Povinnost zajistit žadatelům o azyl v průběhu řízení o převzetí nebo vzetí zpět příslušným členským státem minimální podmínky přijetí – Určení členského státu, který má povinnost nést finanční náklady související s poskytováním minimálních podmínek.#Věc C‑179/11.