Mål C-716/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Timişoara (Rumänien) den 14 november 2018 – CT mot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1