Predmet C-716/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputila Curtea de Apel Timişoara (Rumunjska) – CT protiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1