Kohtuasi C-716/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Timişoara (Rumeenia) 14. novembril 2018 – CT versus Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1