Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství