Sklep št. 1/ES/2020 z dne 10. decembra 2020 Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Japonsko, glede registracije organa za ugotavljanje skladnosti v okviru sektorske priloge o telekomunikacijski terminalski in radijski opremi [2021/43]