Vastavuoroista tunnustamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Japanin sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/EY/2020, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen rekisteröimisestä telepääte- ja radiolaitteita käsittelevän alakohtaisen liitteen mukaisesti [2021/43]